قائمة الطعام

نام قدیمی از شاخص برای کارگران در معادن زغال سنگ